Ξ@δερforce

Ρόστερ Ξ@δερforce (W.P.M.L. 22/23)

Παίχτης ΑΓ Cup Tour MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Δρούγας Γεώ. Νικόλαος 8 5 3 2 266 33 78 10 44 6 50 13 37 6 7 1 8 1 9 1 2 0 8/12 67% 20/71 28% 10/47 21%
Μαρινάκης Γεώ. Νικόλαος 1 0 1 0 27 27 4 4 0 0 2 0 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1/1 100% 0/1 0% 1/6 17%
Μαρκόπουλος Μιχ. Παναγιώτης 8 5 3 1 256 32 68 9 65 8 51 14 37 6 16 2 9 1 19 2 0 0 3/7 43% 16/47 34% 11/36 31%
Μαρκόπουλος Παύ. Λεονάρδος 8 5 3 0 224 28 44 6 35 4 45 10 35 6 15 2 6 1 18 2 0 0 5/18 28% 12/45 27% 5/16 31%
Πανουτσόπουλος Στα. Χαράλαμπος 3 2 1 0 70 23 14 5 18 6 18 6 12 6 0 0 3 1 3 1 0 0 0/0 0 7/20 35% 0/1 0%
Σιδέρης Γεώ. Μιχαήλ 3 1 2 0 83 28 5 2 4 1 16 5 11 5 13 4 6 2 9 3 0 0 3/7 43% 1/18 6% 0/6 0%
Σιδέρης Γεώ. Ραφαήλ 7 4 3 3 213 30 56 8 99 14 79 29 50 11 15 2 9 1 8 1 3 0 7/20 35% 20/46 43% 3/19 16%
Φάλαρης Χρή. Κωσταντίνος 7 4 3 1 243 35 91 13 58 8 67 16 51 10 14 2 9 1 10 1 2 0 15/25 60% 17/80 21% 14/56 25%
Χατζής Ευσ. Γεράσιμος 1 0 1 1 32 32 23 23 25 25 11 1 10 11 2 2 3 3 0 0 1 1 9/13 69% 7/15 47% 0/3 0%
Χριστοδούλου Κων. Λάμπρος 7 4 3 0 170 24 22 3 17 2 25 3 22 4 16 2 9 1 17 2 1 0 7/12 58% 6/36 17% 1/5 20%