Χαρμάνι Μιλάνο

Ρόστερ Χαρμάνι Milano

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Zωγράφος Νικ. Μιχαήλ 2 0 38 19 5 3 -3 -2 9 1 8 5 0 0 2 1 8 4 0 0 1/2 50% 2/9 22% 0/3 0%
Αρβανίτης Δημ. Αλέξανδρος 3 1 85 28 11 4 19 6 16 1 15 5 4 1 3 1 2 1 0 0 2/5 40% 3/11 27% 1/3 33%
Αρβανίτης Παν. Φίλιππας 5 0 126 32 20 5 30 8 28 6 22 7 9 2 7 2 10 3 0 0 3/4 75% 7/16 44% 1/15 7%
Γεωργακόπουλος Κων. Κωνσταντίνος 5 0 61 12 4 1 1 0 7 2 5 1 2 0 2 0 5 1 0 0 0/0 0 2/8 25% 0/3 0%
Δαραμούσκας Κλε. Νικόλαος 1 1 29 29 21 21 19 19 9 6 3 9 1 1 1 1 5 5 1 1 5/8 63% 8/12 67% 0/2 0%
Δεμερτζίδης Κων. Παναγιώτης 2 0 43 22 0 0 2 1 5 4 1 3 0 0 1 1 2 1 0 0 0/0 0 0/2 0% 0/0 0
Ζιαζιάς Κων. Δημήτριος 1 0 11 11 2 2 4 4 3 2 1 3 0 0 2 2 1 1 0 0 0/0 0 1/3 33% 0/0 0
Κακαβας Παν. Βασιλειος 5 0 70 14 2 0 1 0 6 2 4 1 2 0 1 0 3 1 0 0 0/2 0% 1/2 50% 0/4 0%
Καλογερόπουλος Βασ. Δημήτριος 3 0 77 26 4 1 1 0 16 7 9 5 1 0 2 1 5 2 1 0 0/2 0% 2/14 14% 0/4 0%
Κορμπάκης Δημ. Παναγιώτης 1 0 33 33 12 12 -1 -1 1 0 1 1 4 4 1 1 4 4 0 0 2/3 67% 5/11 45% 0/8 0%
Νικήτας Αρι. Ιάκωβος 3 0 25 8 0 0 -2 -1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/4 0% 0/0 0
Τζατζαδάκης Νικ. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Φωτακόπουλος Σπύ. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Χαγιάννης Δημ. Ανέστης 3 0 55 18 13 4 11 4 8 1 7 3 2 1 2 1 2 1 0 0 1/2 50% 3/11 27% 2/5 40%
Χατζής Ανδ. Σπυρίδων 5 0 83 17 11 2 17 3 19 5 14 4 3 1 2 0 3 1 0 0 1/4 25% 2/11 18% 2/5 40%
Χρυσανθακόπουλος Ανδ. Φώτιος 4 1 131 33 44 11 38 10 35 13 22 9 6 2 9 2 9 2 1 0 0/1 0% 19/50 38% 2/18 11%
Χρυσανθακόπουλος Ανδ. Χρήστος 4 2 153 38 64 16 30 8 45 16 29 11 2 1 10 3 9 2 0 0 12/25 48% 20/64 31% 4/29 14%

Ρόστερ Χαρμάνι Milano

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Zωγράφος Νικ. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Αρβανίτης Δημ. Αλέξανδρος 1 0 36 36 4 4 9 9 6 1 5 6 1 1 2 2 2 2 2 2 2/3 67% 1/4 25% 0/0 0
Αρβανίτης Παν. Φίλιππας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Γεωργακόπουλος Κων. Κωνσταντίνος 1 0 20 20 2 2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0/0 0 1/3 33% 0/1 0%
Δαραμούσκας Κλε. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Δεμερτζίδης Κων. Παναγιώτης 1 0 32 32 3 3 7 7 5 2 3 5 1 1 1 1 0 0 1 1 0/2 0% 0/1 0% 1/2 50%
Ζιαζιάς Κων. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κακαβας Παν. Βασιλειος 1 0 8 8 0 0 -3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/1 0% 0/2 0%
Καλογερόπουλος Βασ. Δημήτριος 1 0 29 29 2 2 1 1 3 0 3 3 2 2 1 1 2 2 0 0 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0
Κορμπάκης Δημ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Νικήτας Αρι. Ιάκωβος 1 0 6 6 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Τζατζαδάκης Νικ. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Φωτακόπουλος Σπύ. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Χαγιάννης Δημ. Ανέστης 1 0 24 24 0 0 -2 -2 5 3 2 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0/0 0 0/3 0% 0/2 0%
Χατζής Ανδ. Σπυρίδων 1 0 7 7 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0/0 0 0/1 0% 0/1 0%
Χρυσανθακόπουλος Ανδ. Φώτιος 1 0 35 35 19 19 9 9 11 3 8 11 3 3 0 0 4 4 0 0 1/8 13% 3/12 25% 4/8 50%
Χρυσανθακόπουλος Ανδ. Χρήστος 1 1 42 42 22 22 14 14 10 2 8 10 1 1 6 6 3 3 0 0 5/12 42% 7/13 54% 1/10 10%