Βαθμολογίες
Winter Basketaki Cup 22/23

Winter Cup Athens 22/23 1ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 58 42 16 0
2 1 1 0 1 0.000 42 58 -16 0

Winter Cup Athens 22/23 2ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 62 53 9 0
2 2 1 1 0 1.000 62 61 1 0
3 1 1 0 1 0.000 53 62 -9 0
4 1 1 0 1 0.000 61 62 -1 0

Winter Cup Athens 22/23 3ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 85 53 32 0
2 2 1 1 0 1.000 49 45 4 0
3 1 1 0 1 0.000 53 85 -32 0
4 1 1 0 1 0.000 45 49 -4 0

Winter Cup Athens 22/23 4ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 63 34 29 0
2 2 1 1 0 1.000 71 51 20 0
3 1 1 0 1 0.000 51 71 -20 0
4 1 1 0 1 0.000 34 63 -29 0

Winter Cup Athens 22/23 5ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 67 58 9 0
2 1 1 0 1 0.000 58 67 -9 0

Winter Cup Athens 22/23 6ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 58 50 8 0
2 2 1 1 0 1.000 70 66 4 0
3 1 1 0 1 0.000 50 58 -8 0
4 1 1 0 1 0.000 66 70 -4 0

Winter Cup Athens 22/23 7ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 58 45 13 0
2 2 1 1 0 1.000 44 41 3 0
3 1 1 0 1 0.000 41 44 -3 0
4 1 1 0 1 0.000 45 58 -13 0

Winter Cup Athens 22/23 8ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 63 61 2 0
2 1 1 0 1 0.000 61 63 -2 0

Winter Cup Athens 22/23 9ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 69 63 6 0
2 2 1 1 0 1.000 60 48 12 0
3 1 1 0 1 0.000 63 69 -6 0
4 1 1 0 1 0.000 48 60 -12 0

Winter Cup Athens 22/23 10ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 69 38 31 0
2 2 1 1 0 1.000 61 50 11 0
3 1 1 0 1 0.000 50 61 -11 0
4 1 1 0 1 0.000 38 69 -31 0

Winter Cup Athens 22/23 11ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 74 49 25 0
2 1 1 0 1 0.000 49 74 -25 0

Winter Cup Athens 22/23 12ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 59 41 18 0
2 2 1 1 0 1.000 52 49 3 0
3 1 1 0 1 0.000 41 59 -18 0
4 1 1 0 1 0.000 49 52 -3 0

Winter Cup Athens 22/23 13ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 76 53 23 0
2 1 1 0 1 0.000 53 76 -23 0

Winter Cup Athens 22/23 14ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 62 31 31 0
2 2 1 1 0 1.000 73 62 11 0
3 1 1 0 1 0.000 62 73 -11 0
4 1 1 0 1 0.000 31 62 -31 0

Winter Cup Athens 22/23 15ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 79 74 5 0
2 2 1 1 0 1.000 88 46 42 0
3 1 1 0 1 0.000 74 79 -5 0
4 1 1 0 1 0.000 46 88 -42 0

Winter Cup Athens 22/23 16ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 72 54 18 0
2 2 1 1 0 1.000 74 54 20 0
3 1 1 0 1 0.000 54 72 -18 0
4 1 1 0 1 0.000 54 74 -20 0

Winter Cup Athens 22/23 17ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 51 42 9 0
2 2 1 1 0 1.000 44 35 9 0
3 1 1 0 1 0.000 35 44 -9 0
4 1 1 0 1 0.000 42 51 -9 0

Winter Cup Athens 22/23 18ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 56 44 12 0
2 1 1 0 1 0.000 44 56 -12 0

Winter Cup Athens 22/23 19ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 64 58 6 0
2 2 1 1 0 1.000 55 52 3 0
3 1 1 0 1 0.000 52 55 -3 0
4 1 1 0 1 0.000 58 64 -6 0

Winter Cup Athens 22/23 20ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 70 50 20 0
2 1 1 0 1 0.000 50 70 -20 0

Winter Cup Athens 22/23 21ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 79 32 47 0
2 2 1 1 0 1.000 70 55 15 0
3 1 1 0 1 0.000 55 70 -15 0
4 1 1 0 1 0.000 32 79 -47 0

Winter Cup Athens 22/23 22ος όμιλος

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1 2 1 1 0 1.000 64 43 21 0
2 2 1 1 0 1.000 66 63 3 0
3 1 1 0 1 0.000 43 64 -21 0
4 1 1 0 1 0.000 63 66 -3 0

Υπόμνημα

Β: Βαθμοί
Α: Αγώνες
Ν: Νίκες
Η: Ήττες
ΠΣΤ: Νίκες/Αγώνες
ΥΠ: Επίθεση
ΚΤ: Άμυνα
+/-: Διαφορά πόντων
ΑΒ: Αφαίρεση βαθμών