Βαθμολογίες
Winter Basketaki Cup 23/24

Στην επόμενη φάση του κυπέλλου (Rof64) προκρίνονται οι πρώτοι 2 από κάθε όμιλο και οι τέσσερις καλύτεροι 3οι. 

Round of 64,32,16,8 - Semifinal,Final Μονοί-Νοκάουτ Αγώνες.

 

Rof64 Res   Rof32 Res   Rof16 Res   Quarterfinal Res   Semifinal Res       Final       Res Semifinal   Res Quarterfinal   Res Rof16   Res Rof32   Res Rof64
                                                 
Γ1                   Γ4
23Β                          
                  19Β
                                             
                                 
18Β                   12Β
                         
23Α                   22Α
                                                         
15Α                                           20Β
                 
13Β                          
                  21Α
                                             
10Α                                   16Β
                 
17Β                       14Α
          20Α
                                                             
                                                                 
                                          11Α
21Β           19Α
                         
                 
                                             
                                  13Α
                  18Α
14Β                          
                 
                                                         
                                          15Β
                  17Α
                          11Β
12Α                  
                                             
                                  16Α
10Β                   22Β
Γ3                           Γ2
                 

 

Group 1

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
4 2 2 0 100% 142 90 52 0
2
3 2 1 1 50% 79 122 -43 0
3
3 2 1 1 50% 83 81 2 0
4
2 2 0 2 0% 92 103 -11 0

Group 2

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
4 2 2 0 100% 130 116 14 0
2
3 2 1 1 50% 147 122 25 0
3
1 1 0 1 0% 58 84 -26 0
4
1 1 0 1 0% 53 66 -13 0

Group 3

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 75 62 13 0
2
2 1 1 0 100% 64 61 3 0
3
1 1 0 1 0% 61 64 -3 0
4
1 1 0 1 0% 62 75 -13 0

Group 4

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 70 64 6 0
2
1 1 0 1 0% 64 70 -6 0
3
0 0 0 0 0% 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0% 0 0 0 0

Group 5

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
3 2 1 1 50% 132 127 5 0
2
2 1 1 0 100% 69 33 36 0
3
2 1 1 0 100% 71 70 1 0
4
2 2 0 2 0% 89 131 -42 0

Group 6

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 54 44 10 0
2
2 1 1 0 100% 67 57 10 0
3
1 1 0 1 0% 44 54 -10 0
4
1 1 0 1 0% 57 67 -10 0

Group 7

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 67 50 17 0
2
2 1 1 0 100% 59 49 10 0
3
1 1 0 1 0% 50 67 -17 0
4
1 1 0 1 0% 49 59 -10 0

Group 8

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
3 2 1 1 50% 70 64 6 0
2
2 1 1 0 100% 64 50 14 0
3
2 2 1 1 50% 53 64 -11 -1
4
1 1 0 1 0% 44 53 -9 0

Group 9

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 71 64 7 0
2
2 1 1 0 100% 84 48 36 0
3
1 1 0 1 0% 64 71 -7 0
4
1 1 0 1 0% 48 84 -36 0

Group 10

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 78 50 28 0
2
2 1 1 0 100% 67 48 19 0
3
1 1 0 1 0% 50 78 -28 0
4
1 1 0 1 0% 48 67 -19 0

Group 11

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 58 57 1 0
2
2 1 1 0 100% 70 49 21 0
3
1 1 0 1 0% 57 58 -1 0
4
1 1 0 1 0% 49 70 -21 0

Group 12

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 41 38 3 0
2
2 1 1 0 100% 68 62 6 0
3
1 1 0 1 0% 38 41 -3 0
4
1 1 0 1 0% 62 68 -6 0

Group 13

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 66 57 9 0
2
2 1 1 0 100% 58 57 1 0
3
1 1 0 1 0% 57 66 -9 0
4
1 1 0 1 0% 57 58 -1 0

Group 14

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 67 43 24 0
2
1 1 0 1 0% 43 67 -24 0
3
0 0 0 0 0% 0 0 0 0
4
0 0 0 0 0% 0 0 0 0

Group 15

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
3 2 1 1 50% 120 102 18 0
2
2 1 1 0 100% 46 35 11 0
3
2 1 1 0 100% 58 54 4 0
4
2 2 0 2 0% 79 112 -33 0

Group 16

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 62 38 24 0
2
2 1 1 0 100% 71 55 16 0
3
1 1 0 1 0% 38 62 -24 0
4
1 1 0 1 0% 55 71 -16 0

Group 17

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 63 59 4 0
2
2 1 1 0 100% 64 38 26 0
3
1 1 0 1 0% 59 63 -4 0
4
1 1 0 1 0% 38 64 -26 0

Group 18

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 62 46 16 0
2
2 1 1 0 100% 58 47 11 0
3
1 1 0 1 0% 46 62 -16 0
4
1 1 0 1 0% 47 58 -11 0

Group 19

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 59 52 7 0
2
2 1 1 0 100% 60 52 8 0
3
1 1 0 1 0% 52 59 -7 0
4
0 1 0 1 0% 52 60 -8 -1

Group 20

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 86 43 43 0
2
2 1 1 0 100% 73 51 22 0
3
1 1 0 1 0% 43 86 -43 0
4
1 1 0 1 0% 51 73 -22 0

Group 21

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 66 59 7 0
2
2 1 1 0 100% 64 56 8 0
3
1 1 0 1 0% 59 66 -7 0
4
1 1 0 1 0% 56 64 -8 0

Group 22

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 85 64 21 0
2
2 1 1 0 100% 62 44 18 0
3
1 1 0 1 0% 64 85 -21 0
4
1 1 0 1 0% 44 62 -18 0

Group 23

# Ομάδα Β Α Ν Η ΠΣΤ ΥΠ ΚΤ +/- ΑΒ
1
2 1 1 0 100% 52 41 11 0
2
2 1 1 0 100% 46 40 6 0
3
1 1 0 1 0% 41 52 -11 0
4
1 1 0 1 0% 40 46 -6 0

Υπόμνημα

Β: Βαθμοί
Α: Αγώνες
Ν: Νίκες
Η: Ήττες
ΠΣΤ: Νίκες/Αγώνες
ΥΠ: Επίθεση
ΚΤ: Άμυνα
+/-: Διαφορά πόντων
ΑΒ: Αφαίρεση βαθμών