Πρόγραμμα αγώνων
Winter Development Patra League 23/24

Πρόγραμμα αγώνων Winter Development Patra League 23/24

Ημερ/νια Ομάδες Γήπεδο Αγωνιστική Άρθρο
23/02/2024 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 9 Προεπισκόπηση
23/02/2024 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 9 Προεπισκόπηση
26/02/2024 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 9 Προεπισκόπηση
26/02/2024 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 9 Προεπισκόπηση
27/02/2024 22:30 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 9 Προεπισκόπηση
29/02/2024 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 9 Προεπισκόπηση
29/02/2024 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 9 Προεπισκόπηση
01/03/2024 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 9 Προεπισκόπηση
30/01/2025 21:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 7 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση