Πρόγραμμα αγώνων
Winter Master Patra League 23/24

Πρόγραμμα αγώνων Winter Master Patra League 23/24

Ημερ/νια Ομάδες Γήπεδο Αγωνιστική Άρθρο
20/02/2024 21:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 8 Προεπισκόπηση
22/02/2024 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 8 Προεπισκόπηση
22/02/2024 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 8 Προεπισκόπηση
25/01/2025 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 6 Προεπισκόπηση
26/01/2025 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 6 Προεπισκόπηση
05/02/2025 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 7 Προεπισκόπηση
16/02/2025 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση