Αποτελέσματα αγώνων
Winter Patra Cup 23/24

Αποτελέσματα αγώνων Winter Patra Cup 23/24

Ημερ/νια Ομάδες Αποτέλεσμα Γήπεδο Άρθρο Αγωνιστική
21/06/2024 21:45 62 - 61 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Final
25/04/2024 21:45 42 - 59 - Ανακεφαλαίωση Rof4
27/02/2024 21:00 45 - 61 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof4
08/01/2024 21:45 62 - 45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
08/01/2024 20:00 56 - 46 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
19/12/2023 21:15 61 - 49 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
28/11/2023 22:30 70 - 42 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
14/11/2023 22:30 94 - 40 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof16
23/10/2023 21:45 44 - 51 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof16
20/10/2023 21:45 56 - 63 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof16
20/10/2023 20:00 42 - 65 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof16
19/10/2023 21:45 76 - 46 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof16
19/10/2023 20:00 49 - 71 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof16
16/10/2023 21:45 65 - 47 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof16
16/10/2023 20:00 35 - 46 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof16
13/10/2023 21:45 47 - 58 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof32
13/10/2023 20:00 52 - 56 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof32
12/10/2023 21:45 52 - 54 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof32
12/10/2023 20:00 47 - 43 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof32
09/10/2023 21:45 38 - 48 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof32
09/10/2023 20:00 45 - 51 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof32
03/10/2023 21:15 34 - 53 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof32
02/10/2023 21:45 59 - 63 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof32
02/10/2023 20:00 72 - 40 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof32