Πρόγραμμα αγώνων
Winter Thessaloniki Cup 23/24

Πρόγραμμα αγώνων Winter Thessaloniki Cup 23/24

Ημερ/νια Ομάδες Γήπεδο Αγωνιστική Άρθρο
25/09/2023 20:30 Sonik Arena 1 Προεπισκόπηση
25/09/2023 20:30 Basketball Airdome 1 Προεπισκόπηση
25/09/2023 22:00 Sonik Arena 1 Προεπισκόπηση
25/09/2023 22:00 Basketball Airdome 1 Προεπισκόπηση
26/09/2023 20:30 Basketball Airdome 1 Προεπισκόπηση
26/09/2023 20:30 Sonik Arena 1 Προεπισκόπηση
26/09/2023 22:00 Sonik Arena 1 Προεπισκόπηση
27/09/2023 20:00 10Academy Basketball Hall 1 Προεπισκόπηση
27/09/2023 20:30 Basketball Airdome 1 Προεπισκόπηση
28/09/2023 20:30 Basketball Airdome 1 Προεπισκόπηση
29/09/2023 20:30 Basketball Airdome 1 Προεπισκόπηση
29/09/2023 22:00 Basketball Airdome 1 Προεπισκόπηση
30/09/2023 18:15 10Academy Basketball Hall 1 Προεπισκόπηση
30/09/2023 18:15 Sonik Arena 1 Προεπισκόπηση
30/09/2023 20:00 Sonik Arena 1 Προεπισκόπηση
30/09/2023 20:00 10Academy Basketball Hall 1 Προεπισκόπηση
30/09/2023 21:30 10Academy Basketball Hall 1 Προεπισκόπηση
30/09/2023 21:30 Sonik Arena 1 Προεπισκόπηση
01/10/2023 18:15 10Academy Basketball Hall 1 Προεπισκόπηση
01/10/2023 18:15 Sonik Arena 1 Προεπισκόπηση
01/10/2023 20:00 10Academy Basketball Hall 1 Προεπισκόπηση
01/10/2023 20:00 Sonik Arena 1 Προεπισκόπηση
01/10/2023 21:30 10Academy Basketball Hall 1 Προεπισκόπηση
01/10/2023 21:30 Sonik Arena 1 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 2 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση
- - 3 Προεπισκόπηση