Αποτελέσματα αγώνων
Winter Evolution Thessaloniki League 22/23

Αποτελέσματα αγώνων Winter Evolution Thessaloniki League 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Αποτέλεσμα Γήπεδο Άρθρο Αγωνιστική
30/05/2023 21:00 85 - 62 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Final
29/05/2023 20:30 66 - 42 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof4
27/05/2023 20:15 88 - 66 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση Rof4
25/05/2023 22:00 81 - 59 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof8
25/05/2023 20:30 64 - 69 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση Rof8
25/05/2023 20:30 43 - 64 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof8
24/05/2023 22:00 61 - 46 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof8
22/05/2023 20:30 20 - 0 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 18
19/05/2023 21:15 89 - 54 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 18
18/05/2023 22:00 63 - 44 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 18
18/05/2023 22:00 42 - 46 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 18
18/05/2023 20:30 48 - 67 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 17
16/05/2023 22:00 69 - 90 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 18
16/05/2023 20:30 40 - 44 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 17
15/05/2023 22:00 65 - 45 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 17
14/05/2023 21:30 20 - 0 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 17
12/05/2023 20:30 43 - 64 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 16
11/05/2023 22:00 71 - 36 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 17
09/05/2023 22:00 51 - 131 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 16
09/05/2023 22:00 50 - 84 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 16
09/05/2023 20:30 42 - 72 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 16
09/05/2023 20:30 56 - 62 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 16
07/05/2023 20:00 94 - 54 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 15
06/05/2023 19:30 62 - 52 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 15
04/05/2023 22:00 90 - 49 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 15
04/05/2023 20:30 20 - 0 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 15
04/05/2023 20:00 53 - 44 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 15
25/04/2023 22:00 85 - 89 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 14
25/04/2023 20:30 40 - 71 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 14
25/04/2023 20:30 35 - 59 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 14
24/04/2023 20:00 57 - 79 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 14
23/04/2023 21:45 44 - 59 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 14
20/04/2023 20:30 53 - 74 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 11
13/04/2023 20:30 66 - 61 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 12
11/04/2023 22:00 78 - 46 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 13
11/04/2023 20:30 56 - 67 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 13
10/04/2023 22:00 86 - 70 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 13
09/04/2023 21:00 57 - 65 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 13
08/04/2023 19:00 60 - 40 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 13
06/04/2023 22:00 70 - 96 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 12
05/04/2023 19:00 51 - 47 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 12
04/04/2023 20:30 82 - 55 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 12
04/04/2023 20:30 83 - 68 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 12
02/04/2023 18:30 69 - 76 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 11
30/03/2023 19:30 49 - 65 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 11
28/03/2023 22:00 97 - 63 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 11
28/03/2023 20:30 41 - 78 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 11
26/03/2023 21:30 51 - 58 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 10
26/03/2023 20:00 51 - 45 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 10
23/03/2023 22:00 92 - 47 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 9
23/03/2023 22:00 82 - 46 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 10
23/03/2023 20:30 69 - 54 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 10
22/03/2023 20:30 31 - 76 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 9
21/03/2023 22:00 62 - 42 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 9
21/03/2023 20:30 82 - 67 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 9
21/03/2023 19:00 20 - 0 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 8
19/03/2023 20:15 61 - 85 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 8
19/03/2023 20:00 38 - 86 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 8
18/03/2023 20:15 45 - 61 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 8
16/03/2023 20:00 45 - 77 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 8
15/03/2023 20:00 75 - 49 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
14/03/2023 22:00 100 - 53 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 7
14/03/2023 20:30 66 - 68 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 7
13/03/2023 19:00 78 - 45 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 7
12/03/2023 20:15 45 - 56 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
12/03/2023 20:00 62 - 46 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 7
11/03/2023 19:45 52 - 75 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
09/03/2023 22:00 87 - 79 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
09/03/2023 20:30 46 - 80 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
08/03/2023 20:30 44 - 47 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
08/03/2023 19:00 64 - 51 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
07/03/2023 22:00 67 - 40 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 5
05/03/2023 21:30 44 - 73 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 5
05/03/2023 20:00 71 - 46 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 5
04/03/2023 18:00 50 - 57 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
02/03/2023 22:00 55 - 28 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
02/03/2023 20:30 91 - 64 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
28/02/2023 22:00 73 - 82 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
28/02/2023 22:00 28 - 46 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
28/02/2023 20:30 37 - 64 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
23/02/2023 22:00 50 - 58 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
23/02/2023 20:30 67 - 84 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
21/02/2023 22:00 98 - 65 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
20/02/2023 20:30 24 - 66 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
19/02/2023 21:30 71 - 43 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 2
19/02/2023 20:00 47 - 80 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 2
18/02/2023 19:30 112 - 47 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
17/02/2023 20:30 47 - 39 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
15/02/2023 22:00 40 - 60 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
13/02/2023 20:30 30 - 56 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 1
12/02/2023 18:30 52 - 45 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
09/02/2023 22:00 70 - 61 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
07/02/2023 20:30 47 - 71 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
05/02/2023 21:30 42 - 51 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 9
05/02/2023 18:30 41 - 56 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
01/02/2023 20:30 79 - 87 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 10
30/01/2023 22:00 37 - 50 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3