Αποτελέσματα αγώνων
Winter Master Thessaloniki League 22/23

Αποτελέσματα αγώνων Winter Master Thessaloniki League 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Αποτέλεσμα Γήπεδο Άρθρο Αγωνιστική
01/12/2022 22:00 86 - 49 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 7
30/11/2022 22:00 72 - 53 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 7
30/11/2022 21:30 54 - 56 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
30/11/2022 20:30 53 - 69 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 7
30/11/2022 20:00 68 - 74 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
29/11/2022 22:00 82 - 47 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 7
29/11/2022 20:30 20 - 0 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 7
28/11/2022 22:00 72 - 51 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 7
27/11/2022 21:30 52 - 69 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3
27/11/2022 21:30 0 - 20 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 7
27/11/2022 20:00 44 - 69 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 7
27/11/2022 19:45 67 - 50 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
27/11/2022 18:00 86 - 71 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
26/11/2022 21:30 31 - 96 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3
25/11/2022 22:00 76 - 78 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
24/11/2022 20:30 52 - 49 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
23/11/2022 22:00 52 - 27 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
23/11/2022 21:30 55 - 83 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
23/11/2022 20:30 40 - 58 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
23/11/2022 20:00 65 - 51 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
22/11/2022 22:00 78 - 74 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
22/11/2022 20:30 54 - 60 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
21/11/2022 22:00 71 - 57 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
21/11/2022 20:30 71 - 59 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
20/11/2022 21:30 77 - 83 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 6
20/11/2022 21:30 52 - 55 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
20/11/2022 20:00 81 - 89 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 6
20/11/2022 19:45 67 - 97 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
20/11/2022 18:00 72 - 99 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
19/11/2022 21:30 65 - 70 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
19/11/2022 18:00 51 - 36 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
17/11/2022 20:30 70 - 66 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
16/11/2022 22:00 74 - 57 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
16/11/2022 21:30 68 - 76 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
16/11/2022 20:30 54 - 58 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
16/11/2022 20:00 71 - 65 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
15/11/2022 22:00 75 - 55 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
15/11/2022 20:30 46 - 63 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
14/11/2022 22:00 52 - 62 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
14/11/2022 20:30 88 - 57 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
14/11/2022 19:00 62 - 46 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
13/11/2022 21:30 73 - 86 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 3
13/11/2022 21:30 55 - 83 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
13/11/2022 19:45 50 - 69 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
13/11/2022 18:00 69 - 70 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
12/11/2022 21:30 78 - 66 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
12/11/2022 19:45 89 - 62 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
12/11/2022 18:00 60 - 67 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
09/11/2022 22:00 73 - 59 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
09/11/2022 21:30 49 - 91 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
09/11/2022 20:00 52 - 54 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
08/11/2022 22:00 58 - 52 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
08/11/2022 20:30 67 - 64 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
07/11/2022 22:00 70 - 59 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
07/11/2022 20:30 59 - 54 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
07/11/2022 19:00 79 - 50 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
06/11/2022 21:30 50 - 71 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
06/11/2022 21:30 65 - 78 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 4
06/11/2022 19:45 63 - 36 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
06/11/2022 18:00 53 - 52 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
05/11/2022 21:30 76 - 25 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
05/11/2022 19:45 78 - 66 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
05/11/2022 18:00 63 - 74 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
03/11/2022 22:00 62 - 55 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
02/11/2022 22:00 45 - 68 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
02/11/2022 21:30 68 - 53 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3
02/11/2022 20:30 31 - 71 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
02/11/2022 20:00 85 - 78 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3
01/11/2022 20:30 34 - 58 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
01/11/2022 19:00 67 - 76 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
31/10/2022 22:00 79 - 57 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
31/10/2022 20:30 47 - 58 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
25/10/2022 22:00 72 - 46 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
25/10/2022 20:30 29 - 64 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
24/10/2022 22:00 61 - 63 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
24/10/2022 20:30 80 - 63 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
23/10/2022 21:30 89 - 56 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 2
23/10/2022 21:30 77 - 58 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 2
23/10/2022 20:00 59 - 55 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 2
23/10/2022 19:45 48 - 46 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 2
22/10/2022 21:30 65 - 56 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 2
22/10/2022 19:45 20 - 0 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 2
22/10/2022 18:00 91 - 76 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 2
19/10/2022 21:30 76 - 56 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 2
19/10/2022 20:00 64 - 78 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 2
16/10/2022 21:30 59 - 54 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 1
16/10/2022 20:00 86 - 58 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 1
16/10/2022 19:45 53 - 81 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
15/10/2022 19:45 63 - 64 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
12/10/2022 21:30 64 - 65 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
12/10/2022 20:00 56 - 58 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
09/10/2022 21:30 61 - 52 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 1
09/10/2022 21:30 51 - 45 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
09/10/2022 19:45 63 - 67 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
09/10/2022 19:45 53 - 48 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 1
09/10/2022 18:00 86 - 47 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 1
09/10/2022 18:00 72 - 42 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
08/10/2022 21:30 54 - 75 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
08/10/2022 19:45 65 - 79 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
08/10/2022 18:00 68 - 48 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1