Αποτελέσματα αγώνων
Summer Development Thessaloniki League 22/23

Αποτελέσματα αγώνων Summer Development Thessaloniki League 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Αποτέλεσμα Γήπεδο Άρθρο Αγωνιστική
20/07/2023 20:45 83 - 74 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση Final
17/07/2023 22:00 89 - 83 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof4
17/07/2023 20:30 88 - 64 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof4
13/07/2023 22:00 75 - 42 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof8
13/07/2023 20:30 51 - 84 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση Rof8
13/07/2023 20:30 66 - 77 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof8
13/07/2023 20:00 84 - 72 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση Rof8
11/07/2023 22:00 62 - 70 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof16
11/07/2023 21:30 66 - 63 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση Rof16
11/07/2023 20:30 86 - 72 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση Rof16
11/07/2023 20:00 105 - 75 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση Rof16
10/07/2023 22:00 57 - 76 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση Rof16
10/07/2023 21:30 77 - 67 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση Rof16
10/07/2023 20:30 70 - 76 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση Rof16
10/07/2023 20:00 74 - 49 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση Rof16
07/07/2023 21:30 61 - 57 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
05/07/2023 22:00 67 - 86 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 9
05/07/2023 20:30 49 - 59 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 9
05/07/2023 19:00 73 - 80 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
04/07/2023 22:00 42 - 45 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
04/07/2023 21:30 79 - 73 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
04/07/2023 20:30 54 - 78 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 9
04/07/2023 20:00 91 - 87 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
04/07/2023 19:15 70 - 35 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 9
03/07/2023 22:00 50 - 70 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 6
03/07/2023 20:00 0 - 20 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
30/06/2023 21:30 78 - 50 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 8
29/06/2023 22:00 48 - 39 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 8
29/06/2023 21:30 82 - 46 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
29/06/2023 20:30 89 - 97 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 8
29/06/2023 20:30 41 - 36 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 8
29/06/2023 20:00 69 - 44 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
28/06/2023 22:00 80 - 74 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 7
28/06/2023 21:30 74 - 66 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
28/06/2023 20:30 88 - 71 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 7
28/06/2023 20:00 66 - 82 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
27/06/2023 22:00 86 - 56 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 7
27/06/2023 22:00 53 - 73 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
27/06/2023 21:30 58 - 65 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
27/06/2023 20:30 59 - 64 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 7
27/06/2023 20:30 73 - 52 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 7
27/06/2023 20:00 61 - 66 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
26/06/2023 22:00 60 - 54 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 7
26/06/2023 21:30 70 - 48 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 7
26/06/2023 20:30 64 - 57 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 7
26/06/2023 19:00 66 - 58 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 7
23/06/2023 21:30 68 - 47 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
23/06/2023 20:30 58 - 49 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 6
23/06/2023 20:30 47 - 48 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 6
23/06/2023 20:00 64 - 57 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
22/06/2023 22:00 75 - 53 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
22/06/2023 22:00 51 - 66 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 6
22/06/2023 20:30 55 - 57 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
22/06/2023 20:30 40 - 76 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 6
22/06/2023 20:00 20 - 0 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 6
21/06/2023 21:30 90 - 101 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
21/06/2023 20:30 75 - 59 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 5
21/06/2023 20:30 67 - 82 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
21/06/2023 20:00 50 - 91 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
20/06/2023 22:00 59 - 48 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
20/06/2023 22:00 59 - 52 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 5
20/06/2023 21:30 107 - 51 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
20/06/2023 20:30 76 - 64 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
20/06/2023 20:30 46 - 39 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 5
20/06/2023 20:00 56 - 66 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
19/06/2023 21:30 72 - 58 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 5
19/06/2023 20:30 58 - 56 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
19/06/2023 19:00 95 - 49 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 5
16/06/2023 22:00 54 - 79 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
16/06/2023 22:00 82 - 68 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
16/06/2023 20:30 74 - 52 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
16/06/2023 20:30 76 - 78 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
15/06/2023 22:00 66 - 69 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
15/06/2023 21:30 76 - 58 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
15/06/2023 21:30 47 - 61 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 4
15/06/2023 20:00 58 - 57 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
15/06/2023 20:00 114 - 41 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 4
14/06/2023 22:00 94 - 62 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
14/06/2023 21:30 100 - 69 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
14/06/2023 20:30 91 - 58 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 4
14/06/2023 20:00 56 - 74 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 3
14/06/2023 20:00 42 - 71 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3
14/06/2023 19:00 84 - 59 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
13/06/2023 22:00 71 - 84 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 3
13/06/2023 22:00 53 - 48 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 4
13/06/2023 20:30 69 - 72 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
13/06/2023 20:30 20 - 0 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
13/06/2023 19:00 60 - 59 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 3
12/06/2023 22:00 43 - 54 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 3
12/06/2023 22:00 44 - 69 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
12/06/2023 20:30 43 - 37 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
12/06/2023 19:00 50 - 87 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 4
11/06/2023 22:00 58 - 79 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 3
11/06/2023 20:30 96 - 70 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 3
09/06/2023 22:00 71 - 52 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 3
09/06/2023 20:30 60 - 51 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 3
08/06/2023 22:00 41 - 43 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
08/06/2023 22:00 78 - 68 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
08/06/2023 21:30 56 - 91 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 3
08/06/2023 20:30 110 - 42 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
08/06/2023 20:30 58 - 71 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 3
08/06/2023 20:00 66 - 47 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 2
07/06/2023 22:00 86 - 42 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
07/06/2023 21:30 54 - 76 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 2
07/06/2023 20:30 47 - 56 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
07/06/2023 20:30 69 - 56 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
07/06/2023 20:00 61 - 63 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3
06/06/2023 22:00 27 - 65 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
06/06/2023 22:00 66 - 72 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 2
06/06/2023 20:30 70 - 40 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
02/06/2023 22:00 68 - 57 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
02/06/2023 21:30 60 - 64 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 1
02/06/2023 20:30 59 - 57 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
01/06/2023 22:00 47 - 80 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
01/06/2023 22:00 80 - 56 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
01/06/2023 20:30 59 - 51 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
01/06/2023 20:30 77 - 65 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 2
31/05/2023 21:30 69 - 94 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 2
31/05/2023 20:00 39 - 76 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας Ανακεφαλαίωση 1
30/05/2023 22:00 55 - 66 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
30/05/2023 20:30 49 - 42 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
29/05/2023 22:00 35 - 64 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 1
29/05/2023 20:30 55 - 66 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
27/05/2023 21:45 71 - 72 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
27/05/2023 18:30 65 - 77 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
24/05/2023 22:00 60 - 44 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
24/05/2023 20:30 86 - 37 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
24/05/2023 20:00 75 - 64 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 1
23/05/2023 20:30 62 - 39 Basketball Airdome Ανακεφαλαίωση 1
23/05/2023 20:30 87 - 61 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 1
22/05/2023 22:00 53 - 39 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 1
01/09/2022 22:00 20 - 0 - Ανακεφαλαίωση 7
01/09/2022 21:00 0 - 20 - Ανακεφαλαίωση 6
01/09/2022 19:00 20 - 0 Sonik Arena Ανακεφαλαίωση 5
01/09/2022 18:00 0 - 20 10Academy Basketball Hall Ανακεφαλαίωση 3