Πρόγραμμα αγώνων
Summer Development Thessaloniki League 22/23

Πρόγραμμα αγώνων Summer Development Thessaloniki League 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Γήπεδο Αγωνιστική Άρθρο
07/06/2023 20:00 10Academy Basketball Hall 3 Προεπισκόπηση
07/06/2023 20:30 Basketball Airdome 2 Προεπισκόπηση
07/06/2023 20:30 Sonik Arena 2 Προεπισκόπηση
07/06/2023 21:30 10Academy Basketball Hall 2 Προεπισκόπηση
07/06/2023 22:00 Sonik Arena 2 Προεπισκόπηση
08/06/2023 20:00 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας 2 Προεπισκόπηση
08/06/2023 20:30 Sonik Arena 2 Προεπισκόπηση
08/06/2023 20:30 Basketball Airdome 3 Προεπισκόπηση
08/06/2023 21:30 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας 3 Προεπισκόπηση
08/06/2023 22:00 Sonik Arena 2 Προεπισκόπηση
08/06/2023 22:00 Basketball Airdome 2 Προεπισκόπηση
09/06/2023 20:30 Sonik Arena 3 Προεπισκόπηση
09/06/2023 22:00 Sonik Arena 3 Προεπισκόπηση
10/06/2023 18:30 10Academy Basketball Hall 3 Προεπισκόπηση
10/06/2023 20:15 10Academy Basketball Hall 3 Προεπισκόπηση
12/06/2023 19:00 Basketball Airdome 3 Προεπισκόπηση
12/06/2023 19:00 Sonik Arena 4 Προεπισκόπηση
12/06/2023 20:30 Sonik Arena 4 Προεπισκόπηση
12/06/2023 22:00 Sonik Arena 3 Προεπισκόπηση
12/06/2023 22:00 Basketball Airdome 3 Προεπισκόπηση
13/06/2023 19:00 Sonik Arena 3 Προεπισκόπηση
13/06/2023 20:30 Basketball Airdome 3 Προεπισκόπηση
13/06/2023 20:30 Sonik Arena 4 Προεπισκόπηση
13/06/2023 22:00 Sonik Arena 3 Προεπισκόπηση
13/06/2023 22:00 10Academy Basketball Hall 4 Προεπισκόπηση
14/06/2023 19:00 Basketball Airdome 3 Προεπισκόπηση
14/06/2023 20:00 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας 3 Προεπισκόπηση
14/06/2023 20:00 10Academy Basketball Hall 3 Προεπισκόπηση
14/06/2023 20:30 Basketball Airdome 4 Προεπισκόπηση
14/06/2023 21:30 10Academy Basketball Hall 4 Προεπισκόπηση
14/06/2023 22:00 Basketball Airdome 4 Προεπισκόπηση
15/06/2023 20:00 10Academy Basketball Hall 4 Προεπισκόπηση
15/06/2023 20:00 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας 4 Προεπισκόπηση
15/06/2023 21:30 10Academy Basketball Hall 4 Προεπισκόπηση
15/06/2023 21:30 Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας 4 Προεπισκόπηση
15/06/2023 22:00 Basketball Airdome 4 Προεπισκόπηση
16/06/2023 20:30 Sonik Arena 4 Προεπισκόπηση
16/06/2023 20:30 Basketball Airdome 4 Προεπισκόπηση
16/06/2023 22:00 Sonik Arena 4 Προεπισκόπηση
16/06/2023 22:00 Basketball Airdome 4 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 5 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση