Αποτελέσματα αγώνων
Winter Development Patra League 22/23

Αποτελέσματα αγώνων Winter Development Patra League 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Αποτέλεσμα Γήπεδο Άρθρο Αγωνιστική
28/06/2023 20:00 47 - 43 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Final
23/06/2023 21:45 44 - 51 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof4
23/06/2023 20:00 42 - 47 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof4
21/06/2023 21:45 36 - 40 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
21/06/2023 20:00 30 - 40 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
19/06/2023 21:45 49 - 48 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
19/06/2023 20:00 60 - 38 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
16/06/2023 21:45 59 - 57 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
16/06/2023 20:00 48 - 47 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
12/06/2023 21:45 61 - 41 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
12/06/2023 20:00 50 - 52 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
07/06/2023 21:45 51 - 43 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 11
07/06/2023 20:00 56 - 35 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 11
06/06/2023 22:30 45 - 51 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 9
06/06/2023 21:00 48 - 52 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 9
02/06/2023 21:45 46 - 50 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 11
02/06/2023 20:00 0 - 20 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 11
02/06/2023 20:00 63 - 40 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 11
29/05/2023 21:45 35 - 42 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 10
29/05/2023 20:00 56 - 60 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 10
25/05/2023 21:45 45 - 55 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 10
25/05/2023 12:00 20 - 0 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 10
24/05/2023 20:00 64 - 59 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 10
19/05/2023 21:45 69 - 48 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 9
17/05/2023 21:45 63 - 51 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 9
15/05/2023 21:45 45 - 59 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 9
12/05/2023 20:00 69 - 58 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 8
11/05/2023 21:45 30 - 39 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 8
11/05/2023 20:00 50 - 55 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 8
10/05/2023 21:45 36 - 48 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 8
10/05/2023 20:00 66 - 48 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 8
04/05/2023 20:00 45 - 64 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 7
03/05/2023 21:45 41 - 53 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 7
27/04/2023 21:45 51 - 25 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 7
27/04/2023 20:00 43 - 47 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 7
26/04/2023 20:00 72 - 60 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 7
07/04/2023 21:45 35 - 47 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 6
06/04/2023 21:45 47 - 39 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 6
05/04/2023 21:45 51 - 47 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 6
05/04/2023 20:00 49 - 52 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 6
03/04/2023 20:00 48 - 64 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 6
30/03/2023 21:45 33 - 62 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
29/03/2023 21:45 49 - 65 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
23/03/2023 20:00 45 - 48 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
20/03/2023 21:45 43 - 56 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
20/03/2023 20:00 38 - 45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
17/03/2023 20:00 53 - 44 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
16/03/2023 21:45 74 - 32 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
09/03/2023 21:45 41 - 65 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
09/03/2023 20:00 68 - 49 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
06/03/2023 21:45 52 - 38 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
06/03/2023 20:00 55 - 52 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
01/03/2023 21:45 20 - 0 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
01/03/2023 21:45 20 - 0 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
01/03/2023 21:45 0 - 20 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
01/03/2023 21:45 20 - 0 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 6
01/03/2023 21:45 0 - 20 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 7
01/03/2023 21:45 20 - 0 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 8
01/03/2023 21:45 20 - 0 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 9
01/03/2023 21:45 0 - 20 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 10
01/03/2023 21:45 20 - 0 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 11
24/02/2023 20:00 54 - 44 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
23/02/2023 21:45 46 - 55 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
20/02/2023 21:45 31 - 55 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
20/02/2023 20:00 71 - 45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
09/02/2023 21:45 44 - 55 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
09/02/2023 20:00 57 - 77 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
06/02/2023 21:45 48 - 55 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
06/02/2023 20:00 49 - 46 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
03/02/2023 21:45 36 - 44 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
03/02/2023 20:00 47 - 51 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
27/01/2023 20:00 30 - 66 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
26/01/2023 21:45 34 - 45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
26/01/2023 20:00 65 - 42 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
23/01/2023 21:45 58 - 37 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
23/01/2023 20:00 50 - 40 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
19/01/2023 20:00 52 - 47 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1