Πρόγραμμα αγώνων
Winter Development Patra League 22/23

Πρόγραμμα αγώνων Winter Development Patra League 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Γήπεδο Αγωνιστική Άρθρο
03/02/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 2 Προεπισκόπηση
03/02/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 2 Προεπισκόπηση
06/02/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 2 Προεπισκόπηση
06/02/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 2 Προεπισκόπηση
09/02/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 2 Προεπισκόπηση
09/02/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 2 Προεπισκόπηση
16/02/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
20/02/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
20/02/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
23/02/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
24/02/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
24/02/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
02/03/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
03/03/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
06/03/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
06/03/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
09/03/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
09/03/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
16/03/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
17/03/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
17/03/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
20/03/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
20/03/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
23/03/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 10 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση
- - 11 Προεπισκόπηση