Αποτελέσματα αγώνων
Winter Master Patra League 22/23

Αποτελέσματα αγώνων Winter Master Patra League 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Αποτέλεσμα Γήπεδο Άρθρο Αγωνιστική
29/06/2023 20:00 60 - 53 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Final
22/06/2023 21:45 71 - 67 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof4
22/06/2023 20:00 0 - 20 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof4
15/06/2023 21:45 69 - 74 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
15/06/2023 20:00 43 - 62 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
14/06/2023 21:45 0 - 20 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
14/06/2023 20:00 48 - 63 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
01/06/2023 21:45 72 - 68 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
01/06/2023 20:00 72 - 59 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
31/05/2023 21:45 41 - 44 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
31/05/2023 20:00 77 - 41 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
18/05/2023 20:00 69 - 65 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 9
17/05/2023 20:00 49 - 51 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 9
15/05/2023 20:00 63 - 60 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 9
12/05/2023 21:45 61 - 72 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 9
10/05/2023 21:45 0 - 20 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 9
08/05/2023 21:45 74 - 64 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
08/05/2023 20:00 44 - 51 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 8
05/05/2023 21:45 0 - 20 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 6
05/05/2023 20:00 80 - 50 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 8
04/05/2023 21:45 55 - 67 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 8
03/05/2023 20:00 20 - 0 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 8
01/05/2023 21:45 0 - 20 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 8
28/04/2023 21:45 46 - 54 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 7
28/04/2023 20:00 0 - 20 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 7
26/04/2023 21:45 58 - 55 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 7
24/04/2023 21:45 42 - 69 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
24/04/2023 20:00 73 - 63 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 7
07/04/2023 20:00 20 - 0 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 7
06/04/2023 20:00 64 - 49 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
03/04/2023 21:45 55 - 51 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
31/03/2023 21:45 49 - 79 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 6
31/03/2023 20:00 0 - 20 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
29/03/2023 20:00 62 - 56 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 6
27/03/2023 21:45 65 - 56 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 6
27/03/2023 20:00 67 - 75 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 6
24/03/2023 21:45 59 - 83 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
23/03/2023 21:45 58 - 49 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
16/03/2023 20:00 65 - 32 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
13/03/2023 21:45 74 - 59 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
13/03/2023 20:00 57 - 73 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
10/03/2023 21:45 60 - 43 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
23/02/2023 20:00 67 - 71 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
17/02/2023 21:45 50 - 54 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
17/02/2023 20:00 67 - 75 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
15/02/2023 21:45 81 - 54 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
15/02/2023 20:00 39 - 51 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
02/02/2023 21:45 57 - 66 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
30/01/2023 21:45 77 - 64 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
30/01/2023 20:00 48 - 58 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
27/01/2023 21:45 43 - 55 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
19/01/2023 21:45 53 - 50 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
18/01/2023 21:45 71 - 62 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
16/01/2023 21:45 52 - 49 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
16/01/2023 20:00 72 - 65 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
13/01/2023 20:00 43 - 53 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1