Πρόγραμμα αγώνων
Winter Master Patra League 22/23

Πρόγραμμα αγώνων Winter Master Patra League 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Γήπεδο Αγωνιστική Άρθρο
30/01/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 2 Προεπισκόπηση
30/01/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 2 Προεπισκόπηση
02/02/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 2 Προεπισκόπηση
02/02/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 2 Προεπισκόπηση
13/02/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
13/02/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
16/02/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
17/02/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
17/02/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
23/02/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
27/02/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
27/02/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
02/03/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
03/03/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
10/03/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
10/03/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
13/03/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
13/03/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
16/03/2023 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 6 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 7 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 8 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση
- - 9 Προεπισκόπηση