Αποτελέσματα αγώνων
Winter Patra Cup 22/23

Αποτελέσματα αγώνων Winter Patra Cup 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Αποτέλεσμα Γήπεδο Άρθρο Αγωνιστική
28/11/2022 21:45 62 - 52 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
28/11/2022 20:00 73 - 74 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
25/11/2022 20:00 64 - 38 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
24/11/2022 21:45 47 - 52 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
21/11/2022 21:45 42 - 46 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
21/11/2022 20:00 65 - 57 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
18/11/2022 20:00 17 - 62 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
17/11/2022 21:45 48 - 49 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
17/11/2022 20:00 72 - 70 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
14/11/2022 21:45 48 - 75 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
14/11/2022 20:00 82 - 66 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
11/11/2022 21:45 45 - 44 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
11/11/2022 20:00 53 - 60 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
10/11/2022 21:45 15 - 74 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
07/11/2022 21:45 74 - 67 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
07/11/2022 20:00 66 - 72 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
04/11/2022 21:45 69 - 63 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
04/11/2022 20:00 45 - 23 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
03/11/2022 21:45 63 - 58 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
03/11/2022 20:00 33 - 32 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
31/10/2022 21:45 39 - 50 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
31/10/2022 20:00 32 - 57 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
27/10/2022 20:00 56 - 51 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
24/10/2022 21:45 70 - 29 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
24/10/2022 20:00 48 - 61 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1