Αποτελέσματα αγώνων
Winter Patra Cup 22/23

Αποτελέσματα αγώνων Winter Patra Cup 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Αποτέλεσμα Γήπεδο Άρθρο Αγωνιστική
26/06/2023 20:00 75 - 60 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Final
09/06/2023 20:00 38 - 67 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof4
08/06/2023 21:45 55 - 59 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof4
25/05/2023 20:00 0 - 20 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
24/05/2023 21:45 59 - 52 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
24/05/2023 20:00 20 - 0 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
22/05/2023 21:45 75 - 35 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση Rof8
12/01/2023 20:00 63 - 50 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
09/01/2023 20:00 54 - 71 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
22/12/2022 21:45 49 - 54 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
22/12/2022 17:00 0 - 20 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
19/12/2022 21:45 64 - 50 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
19/12/2022 20:00 71 - 40 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
16/12/2022 21:45 71 - 44 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
16/12/2022 20:00 79 - 43 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
15/12/2022 21:45 20 - 0 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
15/12/2022 20:00 45 - 44 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
14/12/2022 21:45 47 - 66 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
12/12/2022 21:45 70 - 44 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
12/12/2022 20:00 60 - 51 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 5
09/12/2022 21:45 29 - 77 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
09/12/2022 20:00 32 - 55 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
08/12/2022 21:45 81 - 64 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
08/12/2022 20:00 49 - 54 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
07/12/2022 21:45 43 - 46 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
05/12/2022 21:45 50 - 44 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
05/12/2022 20:00 60 - 43 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
02/12/2022 20:00 52 - 61 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
01/12/2022 21:45 36 - 62 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
01/12/2022 20:00 57 - 56 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 4
28/11/2022 21:45 62 - 52 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
28/11/2022 20:00 73 - 74 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
25/11/2022 20:00 64 - 38 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
24/11/2022 21:45 47 - 52 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
21/11/2022 21:45 42 - 46 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
21/11/2022 20:00 65 - 57 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
18/11/2022 20:00 17 - 62 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
17/11/2022 21:45 48 - 49 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
17/11/2022 20:00 72 - 70 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
14/11/2022 21:45 48 - 75 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
14/11/2022 20:00 82 - 66 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 3
11/11/2022 21:45 45 - 44 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
11/11/2022 20:00 53 - 60 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
10/11/2022 21:45 15 - 74 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
07/11/2022 21:45 74 - 67 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
07/11/2022 20:00 66 - 72 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 2
04/11/2022 21:45 69 - 63 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
04/11/2022 20:00 45 - 23 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
03/11/2022 21:45 63 - 58 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
03/11/2022 20:00 33 - 32 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
31/10/2022 21:45 39 - 50 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
31/10/2022 20:00 32 - 57 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
27/10/2022 20:00 56 - 51 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
24/10/2022 21:45 70 - 29 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
24/10/2022 20:00 48 - 61 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας Ανακεφαλαίωση 1
09/08/2022 15:00 0 - 20 kleisto Ανακεφαλαίωση 3
09/08/2022 15:00 20 - 0 kleisto Ανακεφαλαίωση 4