Πρόγραμμα αγώνων
Winter Patra Cup 22/23

Πρόγραμμα αγώνων Winter Patra Cup 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Γήπεδο Αγωνιστική Άρθρο
01/12/2022 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
01/12/2022 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
02/12/2022 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
02/12/2022 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
05/12/2022 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
05/12/2022 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
07/12/2022 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
08/12/2022 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
08/12/2022 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
09/12/2022 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
09/12/2022 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 4 Προεπισκόπηση
12/12/2022 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
12/12/2022 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
14/12/2022 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
15/12/2022 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
15/12/2022 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 2 Προεπισκόπηση
16/12/2022 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
16/12/2022 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
19/12/2022 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
19/12/2022 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
22/12/2022 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
22/12/2022 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
23/12/2022 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση
23/12/2022 20:00 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 5 Προεπισκόπηση
23/12/2023 21:45 Αθλητικό Κέντρο Προμηθέα Πάτρας 3 Προεπισκόπηση