Αποτελέσματα αγώνων
Winter Rebound 22/23

Αποτελέσματα αγώνων Winter Rebound 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Αποτέλεσμα Γήπεδο Άρθρο Αγωνιστική
30/11/2022 21:30 39 - 47 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 7
29/11/2022 22:30 70 - 60 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 7
29/11/2022 22:00 47 - 44 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 7
28/11/2022 22:30 63 - 66 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 7
27/11/2022 19:00 68 - 44 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 7
27/11/2022 17:30 75 - 43 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 7
27/11/2022 16:00 18 - 67 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 7
27/11/2022 15:30 49 - 80 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 7
23/11/2022 21:30 42 - 47 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 6
22/11/2022 22:30 81 - 85 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 6
22/11/2022 22:00 70 - 55 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 6
20/11/2022 19:00 59 - 61 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 6
20/11/2022 18:45 62 - 76 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 6
20/11/2022 17:30 44 - 55 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 6
20/11/2022 17:00 62 - 42 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 6
20/11/2022 16:00 69 - 67 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 6
17/11/2022 22:30 51 - 37 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 5
16/11/2022 21:30 40 - 66 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 5
15/11/2022 22:30 20 - 0 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 5
15/11/2022 22:00 36 - 45 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 5
14/11/2022 22:30 60 - 41 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 5
12/11/2022 22:00 69 - 49 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 5
12/11/2022 20:30 70 - 57 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 5
12/11/2022 19:00 74 - 58 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 5
08/11/2022 22:30 48 - 53 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 4
07/11/2022 22:30 73 - 82 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 4
07/11/2022 21:00 49 - 59 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 4
06/11/2022 19:00 84 - 62 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 4
05/11/2022 22:00 42 - 37 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 4
05/11/2022 20:30 63 - 73 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 4
05/11/2022 19:00 26 - 55 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 4
05/11/2022 17:30 56 - 51 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 4
31/10/2022 22:30 63 - 49 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 2
31/10/2022 21:00 49 - 40 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 3
24/10/2022 22:30 73 - 44 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 1
22/10/2022 20:30 52 - 29 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 3
22/10/2022 19:00 54 - 36 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 3
22/10/2022 17:30 29 - 70 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 3
21/10/2022 21:45 51 - 30 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 3
20/10/2022 22:30 37 - 50 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 3
19/10/2022 21:30 20 - 0 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 3
18/10/2022 22:00 54 - 35 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 3
16/10/2022 16:00 39 - 85 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 2
15/10/2022 20:30 47 - 62 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 2
15/10/2022 19:00 39 - 59 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 2
15/10/2022 17:30 57 - 60 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 2
13/10/2022 22:30 68 - 32 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 2
12/10/2022 21:45 45 - 33 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 2
11/10/2022 22:00 73 - 67 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 2
10/10/2022 22:30 28 - 56 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 1
09/10/2022 19:00 58 - 30 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 1
09/10/2022 17:30 39 - 41 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 1
09/10/2022 16:00 68 - 26 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 1
08/10/2022 19:00 41 - 50 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 1
08/10/2022 17:30 61 - 47 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 1
08/10/2022 16:00 71 - 56 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 1