Πρόγραμμα αγώνων
Winter Rebound 22/23

Πρόγραμμα αγώνων Winter Rebound 22/23

Ημερ/νια Ομάδες Γήπεδο Αγωνιστική Άρθρο
03/12/2022 18:30 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος 8 Προεπισκόπηση
03/12/2022 20:00 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος 8 Προεπισκόπηση
03/12/2022 20:30 Σπάρτακος 8 Προεπισκόπηση
03/12/2022 22:00 Σπάρτακος 8 Προεπισκόπηση
05/12/2022 22:30 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος 8 Προεπισκόπηση
06/12/2022 22:00 Σπάρτακος 8 Προεπισκόπηση
06/12/2022 22:30 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος 8 Προεπισκόπηση
07/12/2022 21:30 Σπάρτακος 8 Προεπισκόπηση
10/12/2022 17:30 Σπάρτακος 9 Προεπισκόπηση
10/12/2022 19:00 Σπάρτακος 9 Προεπισκόπηση
10/12/2022 20:30 Σπάρτακος 9 Προεπισκόπηση
11/12/2022 16:00 Σπάρτακος 9 Προεπισκόπηση
11/12/2022 19:00 Σπάρτακος 9 Προεπισκόπηση
12/12/2022 22:30 Σπάρτακος 9 Προεπισκόπηση
13/12/2022 22:00 Σπάρτακος 9 Προεπισκόπηση
13/12/2022 22:30 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος 9 Προεπισκόπηση
17/12/2022 19:00 Σπάρτακος 10 Προεπισκόπηση
17/12/2022 22:00 Σπάρτακος 10 Προεπισκόπηση
18/12/2022 19:00 Σπάρτακος 10 Προεπισκόπηση
19/12/2022 22:30 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος 10 Προεπισκόπηση
20/12/2022 20:30 Basketaki Arena 10 Προεπισκόπηση
20/12/2022 22:00 Σπάρτακος 10 Προεπισκόπηση
20/12/2022 22:30 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος 10 Προεπισκόπηση
21/12/2022 21:30 Σπάρτακος 10 Προεπισκόπηση
03/01/2023 20:30 Basketaki Arena 11 Προεπισκόπηση
04/01/2023 20:30 Basketaki Arena 11 Προεπισκόπηση
04/01/2023 21:30 Σπάρτακος 11 Προεπισκόπηση
04/01/2023 22:00 Basketaki Arena 11 Προεπισκόπηση
05/01/2023 20:30 Basketaki Arena 11 Προεπισκόπηση
05/01/2023 22:00 Basketaki Arena 11 Προεπισκόπηση
05/01/2023 22:30 Σπάρτακος 11 Προεπισκόπηση
07/01/2023 22:00 Σπάρτακος 11 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 12 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 13 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 14 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 15 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 16 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 17 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση
- - 18 Προεπισκόπηση